Sub Woofer W1V3

ซับวูเฟอร์ที่มีขนาดบาง แต่มีความลึก และใช้พลังงานต่ำแต่มีประสิทธืภาพสูงสุด

ซับวูฟเฟอร์รุ่น W1V3 เทียบเท่าซับวูฟเฟอร์ระดับพรีเมี่ยม ระบบ VRC ของ JL Audio ได้จดสิทธิบัตรหนึ่งเดียว ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความเสถียรภาพ ลดความบิดเบือนของเสียง ที่เป็นเอกลักษณ์์ของ JL Audio  โดยการจำลองสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันของทุกคน

ซัฟวูฟเฟอร์ของ JL Audio ใช้เทคโนโลยีในการฉีดขื้นรูปที่โดดเด่นโดยการใช้ Black Mica-Filled Polypropylene ขึ้นรูปกรวยสำเร็จด้วยแม่แบบอลูมิเนียมพร้อมตีตราโลโก้ของ JL Audio โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่มีระดับ ทำนองเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมหน้าแปลนที่มีความสวยงาม พื้นผิวของฝาครอบที่เป็นสัญลักษณ์ของ JL โดยไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมตัวฝาครอบโลหะอื่นๆอีก (เป็นอุปกรณ์เสริม) การผสมผสานของสองสิ่งนำมาซึ่งความมีพลังและความหนักแน่น แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของเสียงและความสมจริงที่หาที่ติิมิได้ในโลกแห่งเสียงเพลง