ฟิลม์รถยนต์ SolarGard

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ SOLAR GARD นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ของโลก ผลิตด้วยเทคโนโลยี SPUTTERING หรือการนำโลหะมาซ้อนกัน ทำให้ได้ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุด

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์รุ่น DOUBLE-STEELS Series ผลิตด้วยเทคโนโลยี SPUTTERING โลหะ 2 ชั้น ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%

รหัสฟิล์ม รุ่น แสงส่องผ่าน (%) สะท้อนแสงภายนอก (%) สะท้อนแสงภายใน (%) ลดความร้อน (%) ลดแสง UV (%)
QT14 Quantum 14 13 17 17 61 99
QT19 Quantum 19 19 14 14 57 99
QT28 Quantum 28 32 11 11 50 99
QT52 Quantum 52 50 11 11 41 99
SP4 HP Supreme 4 4 5 5 58 99
SP30 HP Supreme 30 30 9 9 46 99
CH6 HP Charcoal 6 6 4 4 58 99
CH13 HP Charcoal 13 13 5 5 57 99
CH32 HP Charcoal 32 32 10 10 53 99
SV50 Silver 50 53 23 22 50 >99
ST20 Stainless Steel 20 24 28 25 62 >99

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์รุ่น TRIPLE-STEELS Series ผลิตด้วยเทคโนโลยี SPUTTERING โลหะ 3 ชั้น ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%

รหัส รุ่น แสงส่องผ่าน (%) สะท้อนแสงภายนอก (%) สะท้อนแสงภายใน (%) ลดความร้อน (%) ลดแสง UV (%)
GR10 Grey/Silver/Grey 10 6 10 10 70 >99
QQ10 Quantum/Silver/Quantum 10 9 24 22 72 >99
SL20 Slate 20 23 31 17 70 >99
SL30 Slate 30 30 24 14 63 >99
TI35 Titanium 35 35 16 14 59 >99
SG20 Silver/Grey 20 13 33 11 70 >99
BSB10 Bronze/Silver/Bronze 10 8 13 13 71 >99

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์รุ่น MULTIPLE-STEELS Series ผลิตด้วยเทคโนโลยี SPUTTERING โลหะ 9 ชั้นผสมทองคำ ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%

รหัส รุ่น แสงส่องผ่าน (%) สะท้อนแสงภายนอก (%) สะท้อนแสงภายใน (%) ลดความร้อน (%) ลดแสง UV (%)
LX40 ฟิล์มใสนิรภัยหนา 3 MIL 42 6 6 61 >99
LX70 ฟิล์มใสนิรภัยหนา 3 MIL 72 9 9 55 >99

ฟิล์มนิรภัย

รหัส รุ่น แสงส่องผ่าน (%) สะท้อนแสงภายนอก (%) สะท้อนแสงภายใน (%) ลดความร้อน (%) ลดแสง UV (%)
AS35 ฟิล์มนิรภัย 4 MIL 42 16 13 47 >99

ข้อมูลจาก : filmsolargard.com